• 在线交谈
  • Tel: 010-64136388
  • 在线交谈
  • Tel: 021-62884751
  • 在线交谈
  • Tel: 020-87326381
共搜索到(3)条结果
品牌 产品编号

(生产商编号)

产品名称 等级 规格 零售价(RMB) CAS No.
Mitsubishi Chem
------------------
三菱化学

AQUAMICRON® AXI (AQ-AXI)

可代替全部库伦试剂,无吡啶AXI

500 ml 1000.00 -
Mitsubishi Chem
------------------
三菱化学

AQUAMICRON® CXU

阴极液,通用CXU

5 ml×10 1050.00 -
Mitsubishi Chem
------------------
三菱化学

AQUAMICRON® AKX

阳极液,用于酮类AKX

500 ml 1050.00 -